Monday, December 10, 2012

لیکولینه وه ییکی کوول له سه ر هه لبژاردنه کانی سه روکومار له ئه مریکا

بوچی ئوباما لاواز تر بو له هه وه ل دیبه تدا 
10/5/12
سوره ییا فه لاح
 که متر له پینج حه فته به هه لبژادنه کانی سه ره و کومار له ئه مریکا ماوه. هه وه ل دیبه یتی ته ن به ته نی دو به شداری کی به رکی هه لبژادنی سه ره و کومار له ئه مریکا روژی چوارشه ممه 3ی مانگی ئوکتوبر له شاری دینور له کلورادو له سه نته ریکی وه رزشی له زانکوی دنور له نیوان سه ره و کومار ئوباما و موحافزی ماساچوست رامنی داندرا. ئه م دیبه یته 90 ده قیقه بوو و به ئوباماوه ده ستی پی کرد. رامنی هیرشی کرده سه ر ئوباما و وتی ده وله تی ئوباما به رپرسی بیکاری و وه زعی خراپی ئابوری له ئه مریکایه و وتی من نیگه رانی ئه و ره وشته م که له چوار سالی رابردودا له ئه مریکا به ریوه چوه و پیم وایه ئه شی ئه مریکا ریگه ییکی تر له بواری ئابوریه وه بگریته به ر. ئوباما له قسه کانیا زیاتر له خوی به رگری کرد و وتی ده وله تی من ئه مریکای له وه زعیکی خراپی ئابوریه وه هیناوه ته وه ده ره وه. وتی کاتی که من ده سه لاتم گرته ده س ئه مریکا له خراپترین وه زعی ئابوریدا بوو. ئه م شیوه ره فتاره ی ئو باما زیاتر وه کو ولام دانه وه له مه حکه مه بوو. رامنی وتی ئه گه ر جاریکی تر سه روک ئو باما هه لبژییت ریژه ی باج دان زیاتر ده کات و خه رجیه کانی حکومه تی فیدرال زورتر ده بن و بودجه ش خراپ تر ده بیت. ره هه ندی هه لبژاردن له ئه مریکا به م شیوه یه که پاش ئه وه ی که به شیوه ییکی فورمی کاندیداکانی هه ردو حیزبه که واته حیزبی کوماریه کان و حیزبی دیموکرات بانگه واز ده کرین کونوانسیونی نه ته وه یی بو هه ردو حیزبه که ده س پی ده کات و ته واوی دروشمی دو حیزبه که و ریکلام و .. له سه ر ئه و دو که سه ده سوریته وه. هه رودو حیزبه که تیمیکی زور به ئه زمون و پر کار بو ئه م کاره هه لده بژیرین. میدیا له ئه مریکا رولیکی سه ره کی له م ره هه نده دا هه یه و پشتوانه ییکی ئابوری زوری پیویسته. کوماریه کان ده وله مه ندترن و زیاتر ده توانن پاره سه رف که ن. له ماوه ی 6-8 مانگدا کاندیداکان کار و ئیشی خویان ئه خه نه دواوه و خه ریکی شه ر ده بن. له ئه سلدا بوچی دیبه یت ده که ن؟ دیموکراتیه کان ئوباما و کوماریه کان رامنی هه لده بژیرین. به لام به شیکی زور له خه لکی ئه مریکا به هوی ناهومیدی ئه م چه ن ساله پیان خوش نیه به شداری هه لبژادنه کان بن. ئه م دیبه تانه له ئه سلدا بو کیشاندنی ئه و که سانه یه . پیان ده لین swing voters و ژوماره شیان که م نیه هه ربویه ئه م دیبه یتانه زور گرینگن.ئوباما له قسه که یدا ده وله تی بووشی خه تابار و تاوانباری 500 میلیارد که سری بودجه نیو برد.ئو باما وتی پلانی ئابوری رامنی به که لکی چینی ناوه راست نایت و هه به ده وله تمه نده کان بیر ده کاته وه. سی ان ان له پولیکدا که گرتی که بریتی بوو له 430 به شدار 67 له 100 وتیان رامنی به قه وه ت تر بووه و 25 له 100 وتیان ئوباما. هه لبه ت هه وه ل دیبه یت شه رت نیه . له وانه یه ئو باما که قسه ویژیکی باشه وای نه زانیایت که رامنی ده توانی وا به قه وه ته وه قسه بکات و مه حکه مه ی بو ساز کات. ئیسته سی به رنامه ی گه وره که له لایه ن کمیسیونی دیبه یت که ئه نیستیتوییکی ناحیزبیه به نیوی CPD ماوه.. 16 مانگی ئوکتوبر و 22 مانگی ئوکتوبر ئوباما و رامنی جاریکی دیکه دینه شه ر و پول رایان و جو بایدن له 11 ئوکتوبردا دیبه یت ده که ن. له م مانگه دا به جی ریلکلام و ته بلیغات زیاتر له سه رچونیه تی قسه کردن و ولام داننه وه به یه کترین ئیش ده که ن. ئه مه باشترین کاته که کاندیداکان ده توانن را و توانای خویان به خه لک پیشان بده ن.زور که س له سه ر ئه و بروان که بردنه وه له و دیبه تانه ده توانی ئاکام و داهاتوی سه روکوماری مه علوم کات. له سالی 1960 دا له هه وه ل دیبه تیکدا که به ینی نیکسون و جان کندی دانرا توانی کندی له و کی به رکیدا بباته به ره وه. و هه روه ها ره فتاری ناپه سه ندی ئه لگور له به رانبه ری جورج بوش له کاتی دیبه یت و هه لمه تی ئه و به بوش له خوشه ویستی ئه وی که م کرده وه. ئه گه ر ده نگی شوشه که تان ببه ستن و ته نیا تمشای ره فتاری و مه نشی کاندیداکان بکه ن باش ده توانن داوه ری بکه ن که بوچی ئوباما لاوازتر بو.....

1 comment:

Anonymous said...

… Unbelievable , but I just found software which can do all hard work promoting your jwangeijnekikurd.blogspot.com website on complete autopilot - building backlinks and getting your website on top of Google and other search engines 1st pages, so your site finally can get laser targeted qualified traffic, and so you can get lot more visitors for your website.

YEP, that’s right, there’s this little known website which shows you how to get to the top 10 of Google and other search engines guaranteed.

I used it and in just 7 days… got floods of traffic to my site...

…Well check out the incredible results for yourself -
http://autopilot-traffic-software.com

I’m not trying to be rude here, but I believe when you find something that finally works you should share it…

…so that’s what I’m doing today, sharing it with you:

http://autopilot-traffic-software.com

Take care - your friend George