Monday, December 10, 2012

لیکولینه وه ییکی کوول له سه ر هه لبژاردنه کانی سه روکومار له ئه مریکا

بوچی ئوباما لاواز تر بو له هه وه ل دیبه تدا 
10/5/12
سوره ییا فه لاح
 که متر له پینج حه فته به هه لبژادنه کانی سه ره و کومار له ئه مریکا ماوه. هه وه ل دیبه یتی ته ن به ته نی دو به شداری کی به رکی هه لبژادنی سه ره و کومار له ئه مریکا روژی چوارشه ممه 3ی مانگی ئوکتوبر له شاری دینور له کلورادو له سه نته ریکی وه رزشی له زانکوی دنور له نیوان سه ره و کومار ئوباما و موحافزی ماساچوست رامنی داندرا. ئه م دیبه یته 90 ده قیقه بوو و به ئوباماوه ده ستی پی کرد. رامنی هیرشی کرده سه ر ئوباما و وتی ده وله تی ئوباما به رپرسی بیکاری و وه زعی خراپی ئابوری له ئه مریکایه و وتی من نیگه رانی ئه و ره وشته م که له چوار سالی رابردودا له ئه مریکا به ریوه چوه و پیم وایه ئه شی ئه مریکا ریگه ییکی تر له بواری ئابوریه وه بگریته به ر. ئوباما له قسه کانیا زیاتر له خوی به رگری کرد و وتی ده وله تی من ئه مریکای له وه زعیکی خراپی ئابوریه وه هیناوه ته وه ده ره وه. وتی کاتی که من ده سه لاتم گرته ده س ئه مریکا له خراپترین وه زعی ئابوریدا بوو. ئه م شیوه ره فتاره ی ئو باما زیاتر وه کو ولام دانه وه له مه حکه مه بوو. رامنی وتی ئه گه ر جاریکی تر سه روک ئو باما هه لبژییت ریژه ی باج دان زیاتر ده کات و خه رجیه کانی حکومه تی فیدرال زورتر ده بن و بودجه ش خراپ تر ده بیت. ره هه ندی هه لبژاردن له ئه مریکا به م شیوه یه که پاش ئه وه ی که به شیوه ییکی فورمی کاندیداکانی هه ردو حیزبه که واته حیزبی کوماریه کان و حیزبی دیموکرات بانگه واز ده کرین کونوانسیونی نه ته وه یی بو هه ردو حیزبه که ده س پی ده کات و ته واوی دروشمی دو حیزبه که و ریکلام و .. له سه ر ئه و دو که سه ده سوریته وه. هه رودو حیزبه که تیمیکی زور به ئه زمون و پر کار بو ئه م کاره هه لده بژیرین. میدیا له ئه مریکا رولیکی سه ره کی له م ره هه نده دا هه یه و پشتوانه ییکی ئابوری زوری پیویسته. کوماریه کان ده وله مه ندترن و زیاتر ده توانن پاره سه رف که ن. له ماوه ی 6-8 مانگدا کاندیداکان کار و ئیشی خویان ئه خه نه دواوه و خه ریکی شه ر ده بن. له ئه سلدا بوچی دیبه یت ده که ن؟ دیموکراتیه کان ئوباما و کوماریه کان رامنی هه لده بژیرین. به لام به شیکی زور له خه لکی ئه مریکا به هوی ناهومیدی ئه م چه ن ساله پیان خوش نیه به شداری هه لبژادنه کان بن. ئه م دیبه تانه له ئه سلدا بو کیشاندنی ئه و که سانه یه . پیان ده لین swing voters و ژوماره شیان که م نیه هه ربویه ئه م دیبه یتانه زور گرینگن.ئوباما له قسه که یدا ده وله تی بووشی خه تابار و تاوانباری 500 میلیارد که سری بودجه نیو برد.ئو باما وتی پلانی ئابوری رامنی به که لکی چینی ناوه راست نایت و هه به ده وله تمه نده کان بیر ده کاته وه. سی ان ان له پولیکدا که گرتی که بریتی بوو له 430 به شدار 67 له 100 وتیان رامنی به قه وه ت تر بووه و 25 له 100 وتیان ئوباما. هه لبه ت هه وه ل دیبه یت شه رت نیه . له وانه یه ئو باما که قسه ویژیکی باشه وای نه زانیایت که رامنی ده توانی وا به قه وه ته وه قسه بکات و مه حکه مه ی بو ساز کات. ئیسته سی به رنامه ی گه وره که له لایه ن کمیسیونی دیبه یت که ئه نیستیتوییکی ناحیزبیه به نیوی CPD ماوه.. 16 مانگی ئوکتوبر و 22 مانگی ئوکتوبر ئوباما و رامنی جاریکی دیکه دینه شه ر و پول رایان و جو بایدن له 11 ئوکتوبردا دیبه یت ده که ن. له م مانگه دا به جی ریلکلام و ته بلیغات زیاتر له سه رچونیه تی قسه کردن و ولام داننه وه به یه کترین ئیش ده که ن. ئه مه باشترین کاته که کاندیداکان ده توانن را و توانای خویان به خه لک پیشان بده ن.زور که س له سه ر ئه و بروان که بردنه وه له و دیبه تانه ده توانی ئاکام و داهاتوی سه روکوماری مه علوم کات. له سالی 1960 دا له هه وه ل دیبه تیکدا که به ینی نیکسون و جان کندی دانرا توانی کندی له و کی به رکیدا بباته به ره وه. و هه روه ها ره فتاری ناپه سه ندی ئه لگور له به رانبه ری جورج بوش له کاتی دیبه یت و هه لمه تی ئه و به بوش له خوشه ویستی ئه وی که م کرده وه. ئه گه ر ده نگی شوشه که تان ببه ستن و ته نیا تمشای ره فتاری و مه نشی کاندیداکان بکه ن باش ده توانن داوه ری بکه ن که بوچی ئوباما لاوازتر بو.....