Saturday, December 06, 2008

کوتیک له سوره یا

"کلیلی توانای و قه وت ویستکی قوله.هه روه‌ها کلیلی ژیانیکی درژ و به نرخه. اگر ییمه به هیوای دامه زرانی سایه قیکی ناو خو بین، هه ر هه زیکی واقییی له نیوماندا، زور هه لمان اگرسینیت".سوره یا فه لاح