Wednesday, July 31, 2013

په یامی ناوه ندی ژنانی کوردی روژهه لات بو کونفرانسی روژهه لاتی ناوه راست

به خته وه رم که په یامی ناوه ندی ژنانی کوردی روژهه لاتم بو کونفرانسه که گه یاند.
په یامی ناوه ندی ژنانی کوردی روژهه لات بو کونفرانسی روژهه لاتی ناوه راست
به بوونه ی گرتنی کونفرانسی ژنانی روژهه لاتی ناوه راست له شاری ئامیدی تورکیه رازوه ترین پیروزباییتان پیشکه ش ئه که ین و به هیواین که به ئه نجام گه یاندنی ئامانجه کانی کونفرانس سه رکه وتوو بن.

به ریزان!  ئیمه کومه لیک له ژنانی چالاکی روژهه لاتی کوردستانین که بو تاوتوو کردنی پرسی ژنی کورد 3 سال پیش ئیستا و به یه که م جار له شاری سولیمانی عیراق ریکه وتین بو گرتنی کونفرانسی سالانه ی ژنی کورد و بو ئه م مه به سته یه که مین کونفرانسی ژنانی کوردی روژهه لات له کوتایی مانگی ئاوریل و بو ماوه ی 3 روژ به ریوه چوو.
سه ره کی ترین مه به ستی ئیمه ریکه وتن له گه ل هه موو ژنانی کورد به بیروبوچوونی جیاوازی سیاسی و حیزبی بوو که ئه م خاله گه وره ترین ئه زمونی سیاسی ئیمه له ماوه ی چه ند ده یه خه بات دژ به سیاسه ت و سیسته می هه لاواردنی پیاوسالارانه ی کوماری ئیسلامی بوو، که توانی کاردانه وه یه کی زور به نه رخی بو ئیمه بیت. ئیمه له چوارچیوه ی فیکری و سیاسی خومان تیپه ر بووین و له سه ر ئه و باوه رین که ژنان به تیکرا و به تایبه ت له کوردستان له ژیر سیستمی دواکه وتووانه ی پیاوسالاری، ده رد و ئازار هاوبه شمان هه یه و بو مه به ستی ره چاو کردن و وه لانانی کوسپه کانی
سه رریگای خه بات و هه ول دانمان بو گه یشتنمان بو دونیایه کی شیاوی ئینسانی هاوپشتی و یه کریزی هیزی بزوتنه وه ی ژنان و به هیز بوونی ده نگه لیک هه لپچراوه کانمان زور پیویسته. بو گه یشتن به و ئامانجانه ی وا باسمان کرد، زور گرینگه که ئیمه له باری تئوری و فیکری و نه زه ریه وه خومان ته یار بکه ین و باری زانیاری سیاسی خومان به راده یه کی پته و و باش به رینه سه ر. کونفرانس باشترین ئالترناتیو و تاکتیکی  گونجاوی به ریوه به ردنی ئه م کاره یه. به مه به ستی ناسینی بنه ره تی فیکری ژیرده سته ی ژنان و پیناسه کردن به خاله به هیز و لاوازه کانی بزووتنه وه ی ژنانی کورد و فیربوون له  ئه زمونه به نه رخه کانی ژنانی دیکه ی جیهان دریژه دان به کونفرانسی سالانه ی ژنانی کوردی روژهه لاتمان به پیویست زانی.
ئیمه تا ئیستا 2 کونفرانسی سه رکه وتوانه مان به ریوه بردوه. کونفرانسی دووهه م له کوتایی مانگی مه ی 2013 له استکهلم پایته ختی سوید به ریوه چوو و کونفرانسی سیه م له کوتایی مانگی سپتامبر له شاری له نده نی بریتانیا به ریوه ئه چیت.
به مه به ستی چاوه دیری و گه رانتی به ریوه چوونی کونفرانسی سالانه ی ژنانی کوردی روژهه لاتی هه ستمان به پیویستی و دامه زراندنی ناوه ندیکی ژنانی روژهه لات کرد و بو ئه م مه به سته له سالی رابردوودا ئیمه له کوبوونه وه یه ک له گه ل هه لسووراوانی بزووتنه وه ی ژنان و له شاری استکهلم هه لبژاردنیکمان کرد و 7 که س وه ک ناوه ندی ژنانی روژهه لاتی کوردستان هه لبژیردران. ئه م ناوه نده هه ول ئه دات که هه موو سالیک له وه لاتیک کومه لیک له هه لسووراوانی بزوتنه وه ی ژنان پیوندی بگرت بو گرتنی کونفرانس و کومیته یه کی کاتی پیک بینن و ناوه ند یارمه تی فیکری و مالی و هه روه ها ئه زموونی کونفرانسه کانی پیشوو بخاته به رده ستی کومیته ی کاتی.
ئه مه کورته یه ک له پیناسه ی ئیمه وه ک ناوه ندی ژنانی روژهه لاتی کوردستانه. به وهیوایه که له داهاتوودا و له ریگای کوبوونه وه یه کانی ئیوه شدا ئیمه بتوانن له گه ل دوستان و لایه نگرانی بزووتنه وه ی ژنان و هه روه ها له ئه زمونه کانی ئیوه به هره مه ند بین.
دیسانه وه سه رکه وتوو بن.ناوه ندی ژنانی روژهه لاتی کوردستان مه ی 
2013
http://middleeasternwomenconference.wordpress.com/2013/06/06/%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

په یامیک بو کۆنگرەی ٧ی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران

 به شداری سوره ییا فه لاح له کونگره ی حه ته می یه کیه تی لاوانی دیموکراتی کوردستانی ئێران له ریگه ی ناردنی په یام

هیوای سه رکه وتن و به خته وه ری بو کو نگره ی یه کیه تی لاوانی کوردستان ئیران و دو سی خال له گه ل گه نجه کانسوره ییا فه لاح
لوس ئه نجلیس
ریکه وتی ژولای 2013
----------------  --------------------------------------------------------------
به زوویی حه وته مین کونگره ی یه کیه تی لاوانی دیموکرانی کوردستانی ئیران ، به زه حمه تی به  ریوه به رانی ریکخراوه که به ریوه ده چیت.  زور شانازم به ده عوه ت بوون بو کونگره ی حه وته م له لایه ن ریزدار کاک فوئاد خاکی بیگی سیکریتری گشتی یه کیه تی لاوان. له پامیکی کوتادا هیواداری خوم بو سه رکه وتنی  کونگره که نارد. پیویست ده زانم که پیشاپیش سپاسی زه حمه تی ده رکردنی گوفار ی لاوان و گه یاندنی ئه و به 50ژوماره ده که م و ئاواته خوازم  به شی میدیا که پردی نیوان ریکخراوه و چالاکیه کانی له گه ل دونیای ده ره وه یه  ،سه رکه وتوو و به رده وام بیت. 
ئیمه باش ده زانین که ته نیا به شی که مینه ی کومه لگا به دوای چالاکوانی و گورانکارین . هه میشه ئه و به شه ئلیته بوون که به زانیاری دان و تیکوشان تیکه لچونی ئابوری و سیاسی و هونه ریان پیک هیناوه. ئیوه له و ده سته له گه نجه کانن که به ویستی نوی ، نه ترسین ,  و ئازایه تی باسی نوی و بیر و بروای نوی و  گورنکاری  پیک دینن. 
زور وتراوه که کومه لگا وه ک جه سته ییکه که ئیسقانه کانی گه نجانن. من ده لیم خوینی نیو ره گه کان گه نجانن . ئه و خوینه وا سلامه تی دل و میشک ئه هیلیته وه. هه ربویه ئه رکیکی زور گرینگ به سه ر شانتانه وه یه. کات

رووم له گه ل گشت گه نجه کان به تایبه ت گه نجه کچه کانمانه که ئه شی له به شداری له بەڕێوەبەری گشتی یه‌کیه‌تیی لاوان یا خو ریکخراو ه ی دیکه ش نه ترسن. ئه گه ر ئیسته خوتان به ر شالاوی ئه م ئه زمونه نه ده ن و فیری به شداری له ده سته ی به ریوه به ری ریکخراوه که دا نه بن زور زه حمه ته ئه م ئه زمونه له داهاتودا به کار بینن.

ئه رکی سه رشانی گه وره تره کانیشه که پشگری له کاره کانی ئیوه بکه ن. ئه مه به و مانا نیه که نه سلی پیشوتر ئیش و کاره کانیان دواکه وتوه،به و مانایه که هه ردو ئه شی له یه ک که لک وه رگرن . ریبه ره کانمان ئه وانه ی که به داخه وه له ناومان نه ماون و ئه وانه ی وا له گه لماندان پیشرو و رینوینی کومه لگا بوون به لام خه ونه که یان به ده رئه نجام نه گه یاندوه.
هیچ  بزافیکی سیاسی و مه ده نی و کومه لایه تی  به ده رئه نجامی خوی ناگات ئه گه ر به شداری و زه حمه ت و یارمه تی گه نجه کانی تیدا نه بیت. به لام پیویسته ئاماژه بکه م به وه که هه ر سه فه ریک له ژیاندا ویستن و بیر و بروا  و به رنامه ی پیویسته . سه فه ر ی گه شتین به خه ونه کانمان و به  ئامانجی ئازادی و یه کسانی به تایبه ت پر زه حمه تتره و پیویستی به له خو بردن و به رخودانه.
من ئیوه ی زیندو و شاد و پر له هه ستی ژیانم ده ویت. ئیش وکاری جیدی بکه ن و له په ناشیا به ده نگی دلتان بو هونه رو جوانی ولام بده نو. به رخودان ته نیا به  مانای مردن و کوشتن و زیندان نیه کاری سیاسی و دیپلوماسی ، کاری عیلمی و ناساندنی کورد و گه نجه کورده کان و ه ک مروفیکی پیشرو ، بیزینیس و دوکتور و هیندیسه و فیلم ده رکه رو فه شین و هونه ر و کومپیوتر وئیش و کاری فه نی  ... ده توانن ریگه ی ناساندنی ئیمه به دونیا بیت. هه رکه س به توانای خوی . بالانس زور پیویسته ، له کاتی که ئیمه میر مندال بووین نه مانده زانی بالانس چیه کایا و یاری کردن به هوی کاری سیاسی و چالاکوانیه وه دیارده ییکی باش به حسیب نه ده هات. ئیسته ئه و بیر و بروا ئه شی بگوردریت. مروفی ئازادیخواز ئه شی ئازاد و شاد بژیت. مروفی نه خوش و ناساخ له بواری روحی و جه سته وه ناتوانی له گورانکاری کومه لگا کاریگه ری بیت.
زور دلخوشم به داهاتوو، چاوئه ندازی داهاتو به ئیوه وه  روشنتر ده بینم. ئیوه به بیروبروای سکیولارتر له چاو نه سلی پیشو،به  خوینه واری زیاتر له چاو نه سلی پیشو و به ده رس و ئه زمونی باوک و دایکه کانمان له چه ن ده هه ی رابردو بوون به سه رچاوه ییک له روژهه لاتی ناوه راست. چاوی زور له سیاسه تمه داره گه وره کان له کوردو به تایبه ت گه نجه کورده کان. گرینگی پی دان به یه کسانی ناوان ژن و پیاو له ریکخراوه ی لاوان و له ژیانی شه خسیدا هه نگاویکی گه وره بو به ره و پیش روشتن. که مپه ین و هه لمه تی راگه یاندنی وشیاری به گه نجان که به ره و ماده بیهوش که ره کان نه رون، هه لمه تی وشیاری بو کیژان که ریگه ی خوکوشتن و خوسوتاندن و ژن  کوژی ریگه ییکی ره شه .
ئیوه پرن له دونیاییکی پر له شور و گه شه یی. له هه له کانی پیشو که لک وه رگرن و بو به شدار بوون له گورانکاریدا خوتان حازر که ن. من برواه هه یه گه نجه کانی ئیمه ئه توانن له بواری ئابوریه وه ده وله مه ند بن. ئه توانن پاله وانی ئوله مپیک بن، ئه توانن ئه ندامیانی ناسا بو روشتن بو دونیانه ناسراوه کان بن،ده توانن میشکی به شه ره کان جه راحی که ن، ده توانن ئه ندامان ریکخراوه ی نه ته وه یه ک گرتوه کان بو سولحی روژه هه لات بن، ئه توانن سه نعه تکاری کومپیوتریان وه ک گه نجانی هیند و لیکوله رانی مافه کانی مروف بن و به شدارانی پاریزاری له سروشت.
"خه ون " و ئاوات  زور گرینگه. هه نگاوی ئه وه ل بو نه ترسین و به ره و پیشو روشتنه به لام ته واوی ئه و شته پیویستانه نیه بو گه شتن به ئامانج.  مروف ئه توانی به خه ونه وه ته واوی ژیانی بژیت و به هیچ نه گات و به ئاخه وه سه ربنیتو. ئه توانی خه ونیکی بیت ،زه حمه تی بو بکیشیت و به ئامانجی بگه یینیت. ئه مه به ده س ئیمه یه که کام به ش بین. . مارتین لوتر کینگ وتی خه ونیکم  هه یه  و بو خه ونه که شی شه ری کرد و میژوی ئه مریکای گورا.
پرسیاریکم هه یه ؟بو چی نه ته وه ییک  ژاپونی بی هیچ کانیاویک به م حاسته گه شت؟' بوو به یه کیک له پیشکه وتووترین نه ته وه ی جیهان؟ چون گه لیکی وه ک جوه کان به 1.7 له سه ددا 96% میدیای ئه مریکیان به ده سته وه یه؟ ئه مه به زه حمه ت و زانست و پاره وه ده س که وتووه.
بوچی هیند به گه وره ترین قوتبی دیموکراسی له دونیادا گه شتوه؟ چون دانیمارک خوشحالترین خه لکی دونیای ناو نراوه؟  ته نیا له سالی 1990 تا ئیسته 34 ولات و نه ته وه باتگه وازی سه ربه خوییان کردوه.* دوسالی له مه و به ر له م روژه دا ولاتیکی دیکه به نیوی باشوری سودان سه ربه خویی خوی راگه یاند. ئایا کوردیش ده توانی به و قوناغه بگات؟ ده توانم بلیم ئه گه ر به باشی و به به رنامه بچینه پیشو من دلخوشم.له م گورانکاریه سیاسیانه جیگه ی کوردیش دیار ده بیت هه ربویه ئه شی خوتان بو ئه و داهاتوه نه زور دوره حازر که ن. ئه گه ر بزانین که زانست ووشیاری و هیزی ئابوری نیوه ی سه ر به خوییه  و هه ول و چالاکوانی و به رنامه دانان به شیکی دیکه ی ئه توانین ئه رکی گرینگی خومان وه ک نه ته وه ی بی ده وله ت بزانین.
میژوییک که له داهاتودا ئه نوسریت ئه شی له قوتوی ئه فسانه و چیروک بیته ده ره وه . دونیای بی هه ژاری و بیکاری و نایه کسانی بو کورد. دونیایی که ره گه زخوازی به رانبه ر به ژن نه کریت، دونیایی که کوردیش به شداری چه رخاندنی سیاسه ت له و ناوچانه دا بیت که تیدا ئه ژیت.
 ئه مه ش به ده ستی تیکوشه ری ئیوه ده کریت. هیوای سه ر که وتن و سه رفه رازیتان بو ده که م و پیتان شانازم.
گرینگ بوونی هه ست و رولی خوتان کاتیک ده زانن که روژیکی تایبه ت به نیوتانه وه ته رخان کراوه. ئه و روژه ش روژی جیهانی لاوان که له ریکه وتی  12 آگوست دایه.* هیوادارم بانگه وازی من بو هه نگاو هه لگرتن بو به شدار بوون و ئه ندام بوونی "یه کیه تی  نیونه ته وه یی لاوانی  دیموکرات" ریزگرتن له هه مو ئه و گه نجه کوردانه ی وا له هه ربواریکه وه توانیویانه خزمه تیک به کومه لگا ی عیلمی و هونه ری و سیاسه ت بکه ن تا به م جوره مندالان دلخوش بن به داهاتوی خویان بو به شدار بوون له ریکخراوه که تاندا.هه روه ها داوا له کیژه گه نجه کانمان ده که م که به بروامه ندی به خویان له و روژه دا ده س پیش خه ری که مپه ینیک بو "به توانا کردنی کچان دایکانی داهاتوو"له بواری سلامه تی و به رده وام بوون له روشتن بو فیرگه کاندا بن.
 له ئاخردا پیویست ده زانم جاریکی دیکه پیروزبایی کونگره که تان لی بکه م و هیوادارم کونگره ی داهاتو له نزیکه وه به شدار بم. باوشیکیر له خوشه ویستی بو هه موتان و هه ر بژین 

International Young Democrat Union

رێوڕەسمی کردنەوەی کۆنگرەی ٧ی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێوەچوو

زایینی: 2013-07-26 - هەتاوی: 1392/05/04 - 18:35 تاران قه‌باره‌ی فۆنت: قه‌باره‌ی نووسراوه‌ گه‌وره‌ بكه‌قه‌باره‌ی نووسراوه‌ بچووكتر بكه‌‌

کوردستان میدیا: رێوڕەسمی کردنەوەی ٧مین کۆنگرەی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەژێر ناوی "دەرخستنی تواناکان، خۆسازدان بەرەو دواڕۆژێکی روون" بەڕێوەچوو.

بەپێی راپۆرتی هەواڵنێری ماڵپەڕی کوردستان میدیا، رۆژی هەینی رێکەوتی ٤ی گەلاوێژی ١٣٩٢ی هەتاوی، رێوڕەسمی کردنەوەی کۆنگرەی ٧ی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە بەشداریی بەڕێز "مستەفا هیجری" سکرتێری گشتی و ژمارەیەک لە ئەندامانی رێبەریی حیزبی دێموکرات، نوێنەرانی رێکخراوەکانی لاوانی هەرچوار پارچەی کوردستان، ئەندامانی هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ٧ و ئەندامانی یەکیەتیی لاوانی دێموکرات، بەڕێوەچوو.

رێوڕەسمەکە بە خوێنەنەوەی سروودی نەتەوایەتیی "ئەی رەقیب" و راگرتنی خولەکێک بێ‌دەنگی بۆ رێز گرتن لە گیانی پاکی سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان و بەتایبەت شەهیدانی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران دەستی پێ کرد.

پاشان پەیامی کردنەوەی کۆنگرە لەلایەن "عەلی کەسنەزانی" ئەندامی دێرینی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران خوێندرایەوە و دوابەدوای ئەوەش پەیامی کۆمیتەی گشتیی بەڕێوەبەری و دەستەی ئامادەکاریی کۆنگرەی ٧ی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران، لەلایەن "زەینی کوردستانی" ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەریی ئەو یەکیەتییەوە خوێندرایەوە.

لە بەشێکی پەیامی دەستەی بەڕێوەبەریی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتدا هاتبوو: لەم کۆنگرەیەدا بە داخەوە ئەندامانی یەکیەتیی لاوانی دێموکرات لە نێوخۆی وڵات، بەهۆی هەلومەرجی نالەبار و بارودۆخی ئەمنی، نەیانتوانیوە بەشداری کۆنگرەکە بن کە هەر لێرەوە هیوای سەرکەوتن و خەباتی بەردوامیان بۆ دەخوازین.

دواتر پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەلایەن بەڕێز "حەسەن شەرەفی" جێگری سکرتێری گشتیی حیزبەوە خوێندرایەوە. بەڕێزیان لە پەیامەکەیاندا وێڕای دووبارە کردنەوەی پشتیوانیی حیزبی دێموکرات لە یەکیەتیی لاوان، باسی رۆڵ و گرینگیی لاوانی لە هەر کۆمەڵگایەکدا کرد و وتی: "ئاواتەخوازین کە کۆنگرەکەتان لە بەجێ هێنانی ئەرکەکانی سەرکەوتوو بێ و بەڕێوەبردنی رێکوپێک و بەوەختی کۆنگرەکەتان دەرخەری باوەڕی راستەقینەتان بە دێموکراسی و پێداچوونەوە بە کاروباری رابردوو و داڕشتنی پلان بۆ داهاتوو و دەستنیشان کردنی رێوشوێنی گونجاوتر بۆ بڕینی مەودای گەیشتن بە ئامانجەکانتانە. کۆنگرەکەتان لە هەلومەرجێکدا بەڕێوە دەچێت کە رووداوەکانی ناوچە و ئاڵوگۆڕە جیهانییەکان، شوێنی لە ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسی خەڵکی ناوچەکە و کوردستان بە تایبەتی داناوە، بۆیە لەم کاتە هەستیارەدا رۆڵی لاوان بۆ پێشخستنی خەباتی رەوای گەلەکەمان زیاتر بەرجەستە دەبێتەوە".

لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو رێوڕەسمەدا پەیامی خوشکە نەسرین قاسملوو، هاوسەری دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو بە زمانی فارسی لەلایەن "لەیلا محەممەدی" ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەریی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە خوێندرایەوە. لە بەشێکی پەیامی خوشکە نەسریندا هاتبوو: "لە ئێستادا میلیۆنان هاووڵاتیمان لە هەژاری و نەداریدا دەژین و رێژیمە دیکتاتۆرەکانی وڵاتەکەمان دیانهەوێ پێش بە خەباتی گەلەکەمان بگرن، بەڵام خەباتی گەلی کورد بەردەوامە و درێژەی بە شۆڕشی گەورەی خۆی داوە و ئێوەش وەکوو یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ هێنانەدی و جێگیر کردنی ئازادی و دێموکراسی خەبات دەکەن".

پاشان پەیامی کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ لەلایەن "سۆران باریکە" ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەریی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتەوە خوێندرایەوە و پەیامی کرمانج یوونس نوێنەری رێکخراوی نێودەوڵەتیی تۆڕی جیهانیی لاوانی ئاشتی‌پارێز، بەبۆنەی کردنەوەی کۆنگرەی ٧ی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران، لەلایەن ناوبراوەوە پێشکەش کرا.

دواتر پەیامی یەکیەتیی نێونەتەوەیی لاوانی سوسیالیست لەلایەن "رۆژین ئەشرەفی"یەوە خوێندرایەوە و لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو رێوڕەسمەدا پەیامی لاوانی کوردستانی باکوور لەلایەن "ئازا دیار"ـەوە پێشکەش کرا.

پەیامی فیدراسیۆنی رێکخراوەکانی لاوانی کوردستانی ئێران لەلایەن "سەید جەلال ساڵحی" سکرتێری گشتیی ئەو فیدراسیۆنەوە خوێندرایەوە.

پاشان پەیامی لاوانی کوردستانی باشوور لەلایەن "سامان قەرەچۆغی"یەوە پێشکەش کراو و دوابە دوای ئەوەش پەیامی لاوانی کوردستانی رۆژئاوا لەلایەن "سیپان زوبێر"ـەوە خوێندرایەوە.

کۆمەڵێک پەیامی و برووسکەی پیرۆزبایی بە دەستی کۆمیتەی ئامادەکاری گەیشتبوون کە ناوەکانیان بەم چەشنەیە:

ـــ یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ـــ یەکیەتیی خوێندکارانی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ـــ ناوەندی نێرگز
ـــ یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی رۆژهەڵاتی کوردستان
ـــ کۆمەڵەی لاوانی رۆژهەڵات
ـــ رێکخراوی لاوانی پێشڕەو
ـــ مەکتەبی سکرتاریەتی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستان
ـــ کۆم جوانێن ئورووپا
ـــ رێکخراوی ئازادیی لاوانی کورستان
ـــ لاوانی پارتی سوسیالیستی کوردستان
ـــ یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی لە کوردستانی عێراق
ـــ سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوانی
ــ کۆمەڵەی پەرەپێدانی تواناکانی لاوان
ـــ سەنتەری پەرەپێدانی لاوان
ـــ رێکخراوی لاوانی یەکیەتیی شۆڕشگێڕانی کوردستان
ـــ ناوەندی لاوانی خەباتی کوردستانی ئێران
ـــ یەکیەتیی پیشەیی مامۆستایانی کوردستانی ئێران
ـــ کۆمیتەی گشتیی کۆمەڵەی کولتووری لە نوروێژ
ـــ کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستانی ئێران، ژنێڤ
ـــ پارتی ماف و ئازادی، HAK PAR
ـــ کۆمەڵەی چاند و پەروەردەی نەوبەهار، باکووری کوردستان
ـــ یەکیەتیی رۆژنامەنووسان عێراق، هەرێمی کوردستان
ـــ لیژنەی لاوانی پارتی ئازادی و سوسیالیزمی باکووری کوردستان
ـــ رێکخراوی لاوان و خوێندکارانی سەربەستیی کوردستان
ـــ رێکخراوی خوێندکارانی موحافزەکاری نوروێژ
ـــ رێکخراوی نێونەتەوەیی ئەنیمۆ، بلژیک (ANIMO)
ـــ رێکخراوی لاوانی سەربەستیی کوردستان
ـــ کۆمەڵێک لە کەم ئەندامانی شاری مەهاباد
ـــ تەشکیلاتی نهێنیی ناوچەی شاروێرانی مەهاباد
ـــ تەشکیلاتی نهێنیی یەکیەتیی لاوانی دێموکرات لە نێوخۆی وڵات
ـــ بزووتنەوەی لاوانی فەتحی فەلستین
ـــ رێکخراوی لاوانی کاری نوروێژ
ـــ دوکتور پەری قەرەداخی، سەرۆکی رێکخراوی مافی مرۆڤ لە ئەمریکا
ـــ سورەیا فەلاح سه روکی ریکخراوه ی ژنان ریبه رانی ژیان له ئه مریکاوه
ـــ دارا ناتق، سکرتێری پێشووی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ـــ رەحیم رەشیدی
ـــ شاهۆ ئیبراهیمی
ـــ لوقمان عەبدوڵڵازادە

لە نێوئاخنی ئەم رێوڕەسمەدا سروودێک لەلایەن کۆڕی مووزیکی کومیسیۆنی پەروەردەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە و هەروەها کۆمەڵێک گۆرانی بە دەنگی هونەرمەندان "غوڵام فاتحی و بەیان سەلیمی"یەوە پێشکەش کران.په یامی پر له هیوای سه رکه وتن و به خته وه ری بو کو نگره ی یه کیه تی لاوانی کوردستان ئیران

سوره ییا فه لاح

لوس ئه نجلیس

ریکه وتی ژولای 2013

----------------  --------------------------------------------------------------

به شدارانی خوشه ویستی  حه وته مین کونگره ی یه کیه تی لاوانی دیموکرانی کوردستانی ئیران ، به ریوه به رانی ریکخراوه که ، گه نجانی تیکوشه ری کورد، ئاواته کانی داهاتوی کوردستان  به سلاو و ریز

زور شانازم به ده عوه ت بوون بو کونگره ی حه وته م له لایه ن ریزدار کاک فوئاد خاکی بیگی سیکریتری گشتی یه کیه تی لاوان. هیوادارم کونگره ییکی سه رکه وتوتان بیت. پیشاپیش سپاسی زه حمه تی ده رکردنی گوفار ی لاوان و گه یاندنی ئه و به 50ژوماره ده که م و ئاواته خوازم  به شی میدیا که پردی نیوان ریکخراوه و چالاکیه کانی له گه ل دونیای ده ره وه یه  ،سه رکه وتوو و به رده وام بیت. 

هیچ  بزافیکی سیاسی و مه ده نی و کومه لایه تی  به ده رئه نجامی خوی ناگات ئه گه ر به شداری و زه حمه ت و یارمه تی گه نجه کانی تیدا نه بیت. به لام پیویسته ئاماژه بکه م به وه که هه ر سه فه ریک له ژیاندا ویستن و بیر و بروا  و به رنامه ی پیویسته . سه فه ر ی گه شتین به خه ونه کانمان و به  ئامانجی ئازادی و یه کسانی به تایبه ت پر زه حمه تتره و پیویستی به له خو بردن و به رخودانه.

میژوییک که له داهاتودا ئه نوسریت ئه شی له قوتوی ئه فسانه و چیروک بیته ده ره وه . دونیای بی هه ژاری و بیکاری و نایه کسانی بو کورد. دونیایی که ره گه زخوازی به رانبه ر به ژن نه کریت، دونیایی که کوردیش به شداری چه رخاندنی سیاسه ت له و ناوچانه دا بیت که تیدا ئه ژیت.

 ئه مه ش به ده ستی تیکوشه ری ئیوه ده کریت. هیوای سه ر که وتن و سه رفه رازیتان بو ده که م و پیتان شانازم.

له ئاخردا پیویست ده زانم جاریکی دیکه پیروزبایی کونگره که تان لی بکه م و هیوادارم کونگره ی داهاتو له نزیکه وه به شدار بم. باوشیکیر له خوشه ویستی بو هه موتان و هه ر بژین .

 
هیوای سه رکه وتن و به خته وه ری بو کو نگره ی یه کیه تی لاوانی کوردستان ئیران و دو سی خال له گه ل گه نجه کان
سوره ییا فه لاح
لوس ئه نجلیس
ریکه وتی ژولای 2013
----------------  --------------------------------------------------------------Tuesday, July 30, 2013

دیداری ئه حمه د شه هید له سه ر مافه کانی مروفی کورد

  

voa_logo.jpg

پرسی مافه‌کانی مرۆڤ له‌ کوردستانی ئێران

دوکتور ئازاد:"ئێمه‌ وه‌ک چالاکوانانی مافه‌کانی کورد ده‌بێت پێوه‌ندی یه‌کانمان له‌ گه‌ڵ ئه‌حمه‌د شه‌هید زیاتر بکه‌ین.

Salah Pirotysalah_piroty.jpg
دوو ڕێکخراوی مافه‌کانی مرۆڤی کورد دانیشتووی ئه‌مه‌ریکا ڕۆژی هه‌ینی له‌ گه‌ڵ دوکتور ئه‌حمه‌د شه‌هید ڕێپۆرتێری تایبه‌تی نه‌ته‌وه‌یه‌کگرتوه‌کان سه‌باره‌ت به‌ مافه‌کانیahmad_shaheed_azad_soraya_amir.jpg مرۆڤ له‌ ئێران کۆبوونه‌وه‌.

دوکتور ئازاد مورادیان، به‌رپرسی کومیته‌ی کورده‌کانی دانیشووی ئه‌مه‌ریکا بۆ مافه‌کانی مرۆڤ و دێمۆکراسی له‌ ئێران ده‌ڵێت وێڕای ئاماژه‌ کردن به‌ پێ شیكردنی مافه‌کانی مرۆڤی کورد له‌ ئێران هه‌روه‌ها ناوی 52 که‌س له‌چالاکانی کوردمان بۆ دکتور شه‌هید دابین کرد که‌ له‌ لایه‌ن کۆماری ئیسلامی- یه‌وه‌ بڕیاری مه‌رگیان له‌ سه‌ردراوه‌.

هه‌روه‌ها دوکتور ئازاد ده‌ڵێت دۆخی به‌ندکراوانی سیاسی کورد له‌ ئێران، پێ ڕانه‌گه‌یشتن به‌ گرفته‌کانی جه‌سته‌یی و پزشکی و هه‌روها دۆخی ناله‌به‌ری کوڵبه‌رانی کورد و کوشتن و بریندار کردنیان بابه‌ته‌کانی تری تاو وتۆ کردن له‌ گه‌ڵ ڕایپۆرتێری تایبه‌تی یو ئێن بوون.

له‌ کۆتایی دا دوکتور ئازاد جه‌خت له‌ سه‌ر ئه‌وه‌ ده‌کات که‌ "ئێمه‌ وه‌ک چالاکوانانی مافه‌کانی کورد ده‌بێت پێوه‌ندی یه‌کانمان له‌ گه‌ڵ ئه‌حمه‌د شه‌هید زیاتر بکه‌ین.  ده‌بێت به‌ڵگه‌ی باوه‌ڕ پێکراو به‌ ئه‌حمه‌د شه‌هید و ده‌فته‌ر (ئافیسه‌) که‌ی بینرین و نابی که‌متر خه‌می بکه‌ین".
 
 
وتووێژی دوکتور ئازاد مورادیان: